De roep om meer biodiversiteit in de groene ruimte klinkt luider dan ooit. Tuinen, bermen, groenstroken, plantsoenen en parken worden daarom steeds vaker ingezaaid met speciale gras-kruidenvegetaties.

Ecologisch beheer begint met de inzaai van inheemse gras- en kruidensoorten, die de soortenrijkdom en landschapswaarde een impuls geven.

Op de Nationale Demodag Hoveniers vind je tientallen veldbloemenobjecten die de mogelijkheden van natuurontwikkeling en meerwaarde voor bijen- en vlinderpopulaties laten zien.